Kerjaya

DaftarUnifi.Com.My membuka peluang kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi agen kami. Kami mencari Freelancer / Part Timer / Full Time agent untuk setiap negeri.

  • Memasukkan data pelanggan didalam sistem yang kami sediakan.
  • Maklumat pelanggan yang dimasukkan boleh dilihat secara real-time.
  • Waktu kerja yang fleksibel, tiada quota bulanan dan tiada target sales.
  • Komisyen yang diberikan sehingga 100%

Klik link dibawah: