Daftar Unifi Secara Online Dan Dapatkan Rebet Tunai

Anda boleh mendapatkan rebet tunai sekiranya anda membuat pendaftaran sebagai agen kami. Apabila anda sudah menjadi agen kami, anda boleh membuat permohonan Unifi ataupun Streamyx untuk rumah anda sendiri pada borang online yang disediakan di website ini. Dan anda layak menerima komisyen yang telah ditetapkan oleh kami. Maklumat anda dan maklumat permohonan akan disimpan didalam sistem. Ini adalah untuk memudahkan proses pembayaran kepada anda kelak. Komisyen tidak akan diberikan sekiranya tidak berdaftar sebagai Agent.

Sebagai agen, anda juga boleh membuat permohonan untuk orang lain yang mahukan perkhidmatan Unifi. Anda hantar permohonan mereka di website ini, dan anda juga berhak mendapatkan komisyen dari kami. Lihat [jadual komisyen] untuk maklumat lebih jelas.